Toz Toplama Sistemleri

Toz Toplama Sistemleri

Toz Toplama Sistemleri, toz toplama üniteleri, On Line Filtreler, Off Line Filtreler, jet pulse filtresi

Toz toplama sistemleri, gerek teneffüs edilen havanın kalitesini yükseltilmesini sağlar gerekse çalışma ortamından talaş tozunun uzaklaştırılmasını sağlar. Çalışma ortamının havası içerisinde çalışma ortamına bağlı olarak oluşan zerreciklerin ortamdan ayrı toplanması ile sağlanır.
Havada bulunan muhtelif talaş tozu, toz toplama ünitesinin sağladığı emiş gücü sayesinde toz tutucu filtrelere aktarılır.
Genellikle talaşlı imalat, ahşap imalat, otomotiv, kimya, metal vb. sektörlerde üretim sahasında oluşan toz, talaş, pigment vb. partiküllerin uzaklaştırılması ve ortam havasından filtrelenerek daha temiz ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak için tasarlanan sistemlerdir.

  •   Toz Toplama Sistemleri Tasarımı
  •   Toz Toplama Sistemleri Projelendirmesi
  •   Toz Toplama sistem imalatı
  •   Toz toplama üniteleri montajı